top of page

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Paylaşılmasına İlişkin İzin Beyanı

 

Veri Güvenliği & Gizlilik

Her müşterimizin gizliliği BODRUM TAZE BALIK için önemlidir. Bu nedenle, topladığımız, işlediğimiz, kullandığımız, paylaştığımız/aktardığımız ve sakladığımız bilgilerinize ilişkin bir Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası oluşturulmuştur. BODRUM TAZE BALIK . Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikasına www.bodrumtazebalik.com adresinden erişebilirsiniz. Bu Politika ile hangi verileri neden ve nasıl topladığımızı, bu verilerle ne yaptığımızı ve güvenliğini nasıl sağladığımızı anlamanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

 

Hizmet Gereği için Bilgi Toplama, İşleme ve Kullanma

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel bilgi, bir kişiyi tanımlamak veya onunla iletişim kurmak için kullanılabilecektir.

BODRUM TAZE BALIK’ya ait www.bodrumtazebalik.com internet sitesi ve mobil uygulaması; genel ve özel kampanya, promosyon, indirim, tanıtım ve benzeri olanaklar da sunan online alışveriş web hizmetidir. (Bundan böyle "bodrumtazebalik.com" olarak anılacaktır). bodrumtazebalik.com, www.bodrumtazebalik.com internet adresinde yer alan ve güncellenen Operasyon İş Ortakları (bundan böyle "İş Ortakları" olarak anılacaktır) ile birlikte de bu hizmeti ifa edebileceklerdir

Üye olurken ve üyelik sonraki iletişimlerinizde sizlere daha iyi hizmet verebilmek için kişisel bilgilerinizi vermeniz BODRUM TAZE BALIK tarafından istenebilir. BODRUM TAZE BALIK, bu kişisel bilgileri Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası'na uygun olarak sipariş gönderim, sipariş takibi, iletişime geçme ve hizmet kalitesi gereği geçmiş siparişlerin kontrolü için işleyebilir ve kullanabilir. BODRUM TAZE BALIK, ürünlerini, hizmetlerini, içeriğini ve reklamlarını hazırlamak ve geliştirmek için bu bilgileri diğer bilgilerle birleştirebilecektir.

Web sitemize Üye olduğunuzda, sipariş verdiğinizde, sitemize girdiğiniz veya başka bir şekilde web sitemize verdiğiniz bilgiler (Kredi kartı bilgileriniz hariç olmak üzere) saklanabilmektedir. Bu bilgileriniz aşağıdakileri ( bunlar ile sınırlı olmamak üzere) içerir.

 

• İsim ve Soyisim

 

• Posta ve eposta adresi

 

• Telefon numarası ve TC kimlik numarası

 

• Sipariş ve Alışveriş bilgisi

 

• Kendi veya Farklı Kişiler için Oluşturulan Adresler

 

• Cep telefon numaraları

 

• Doğum tarihi, ikamet edilen şehir

 

• Cinsiyet, Rumuz

 

• Medeni durum, Eğitim düzeyi, İlgi alanları, Zevk ve beğeniler

 

• Elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilen yer durum bilgisi

 

Kişisel verileriniz sadece sizin izninizle toplanır.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi, kullanımı ve Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel bilgileriniz ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilen yer durum bilgileriniz, kişisel olmayan bilgileriniz, BODRUM TAZE BALIK tarafından mal ve hizmetlerini tanıtmak, üyelerini tanımak ve iletişimini arttırmak, imajını arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanılmak üzere toplanmakta, veri kayıt sisteminde saklanmakta, sayılan amaçlarla BODRUM TAZE BALIK ile yardımcıları ile yurtiçinde ve yurtdışında ilgili yasal mevzuatın öngördüğü azami süreleri aşmamak üzere, aktarılmakta, transfer edilmekte, paylaşılmaktadır. BODRUM TAZE BALIK olarak bahsedilen kurumlar BODRUM TAZE BALIK'nın Hissedarları, iştirakleri, alt kuruluşları, işletmeleri, BODRUM TAZE BALIK’nın her türlü temsilcisi, hizmet sağlayıcısı ve/veya alt yüklenicisi ve bağlı şirketleri, Telekom Operatörleri/Sosyal Paylaşım Siteleri ile BODRUM TAZE BALIK’nın hak ve/veya görevlerini devretmeyi teklif ettiği her türlü kişilerdir. Bu bilgileri kullanacak olan kurumlar gizlilik politikası ve veri koruması gereğince yalnızca belirtilen eylem için bilgilerinize ulaşabilecektir.

 

Verileriniz, kişisel bilgilerinizi satmayacağı hususunda söz verir, bilgilerinizi sadece belirtilen şekilde ve amaçlar için kullanacağını, iznine ve kanunlara aykırı kullanmayacağını taahhüt ederiz.

 

• Topladığımız kişisel bilgiler BODRUM TAZE BALIK'nın en son ürün duyuruları ve gelecekteki etkinlikleri hakkında sizi bilgilendirmemize olanak vermektedir. Ayrıca, hizmetlerimizi, içeriğimizi ve reklamlarımızı geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Duyuru listemizde yer almak istemiyorsanız, tercihlerinizi güncelleyerek dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz.

 

• Kişisel bilgiler ayrıca, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, içeriğimizi ve reklamlarımızı tasarlamak, sunmak ve geliştirmek için kullanılmaktadır.

 

• Zaman zaman kişisel bilgiler, satın almalar hakkındaki mesajlar, kurallar, koşullar ve politikalarımızdaki değişiklikler gibi önemli uyarıları göndermek için kullanılabilmektedir.

 

• Kişisel bilgileriniz, BODRUM TAZE BALIK ürünleri, hizmetleri ve müşteri iletişimini geliştirmek için denetim, veri analizi ve araştırma gibi amaçlarla kullanılabilecektir.

 

• Bir çekiliş, yarışma veya benzer bir promosyona katıldığınızda, bilgileriniz bu programların yönetiminde kullanılabilecektir.

 

• BODRUM TAZE BALIK veri tabanında kayıtlı bilgileriniz hakkında sorgulama yapmak, kişisel bilgilerinizi düzeltmek/güncellemek ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterseniz bu talebinizi şu kanallar vasıtasıyla yapabilirsiniz: (216)461 0016 Müşteri Hizmetleri Merkezi / www.bodrumtazebalik.com internet sitesi, info@bodrumtazebalik.com eposta adresi ve Mobil Uygulaması.

 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, yurt içinde ve yurt dışında 3. kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse ya da 3. kişilere aktarılmışsa buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bu verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan diğer haklarınızı talep etme hakkına sahipsiniz.

 

• Kampanya veya fırsatlar söz konusu olursa, bodrumtazebalik.com web sitesi için size verilen kullanıcı adı ve/veya şifreyi ve/veya kampanya veya fırsattan yararlanmak için oluşturduğunuz başkaca herhangi bir bilgiyi başkasına vermemeli, kullandırmamalısınız. Bunların saklanmasından sizin sorumlulığunuzdadır.sizin veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, programların suistimal edildiği, beyan ettiğiniz bilgilerin herhangi birinin doğru olmadığı/eksik olduğu tespit edilirse bodrumtazebalik.com web sitesi üyeliğinize ilişkin her türlü hak ve kazanımlarınız geri alınacak, üyeliğiniz sonlandırılabilecek veya diğer tedbirler uygulanabilecektir. Bu çerçevede, web sitesi hizmet şartlarını değiştirebilir, durdurabilir, üyeliği iptal edebilir.

 

• Şirketimiz yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu kılınan durumlarda dahil olmak üzere muhtelif zamanlarda “Gizlilik ve Veri Güvenliği Metninde değişiklik yapabilecek olup, Üye yapılan değişiklikleri web sitemizden takip edebilecektir.

 

Kişisel Olmayan Bilgi Toplama ve Kullanma; Herhangi bir bireyle doğrudan ilişkisi olmayan veriler niteliğindeki kişisel olmayan bilgileriniz de toplanabilmektedir. Kişisel olmayan bilgileriniz herhangi bir amaç için toplanabilir, kullanılabilir, aktarılabilir veya açıklanabilir. Topladığımız kişisel olmayan bilgilere ve bunları nasıl kullandığımıza dair örnekler aşağıda verilmiştir:

 

• Meslek, lisan, alan kodu, Site'nin kullanıldığı yer durum bilgisi ve saat gibi bilgileri, müşteri davranışını daha iyi anlayabilmek, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve reklamlarımızı geliştirmek amacıyla toplanabilmektedir.

 

• Web sitemizden ve diğer ürün ve hizmetlerimizden müşteri faaliyetlerine ilişkin bilgiler toplanabilmektedir. Bu bilgiler bir araya getirilerek, müşterilerimize daha faydalı bilgiler sağlamak ve web sitemizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin en çok ilgi çeken kısımlarını anlamak için kullanılmaktadır. Birleştirilen veriler, işbu Gizlilik Politikası bakımından kişisel olmayan bilgi olarak değerlendirilir.

 

• Kişisel olmayan bilgileri kişisel bilgilerle birleştirdiğimizde, birleştirilmiş bilgiler, birleşik kaldığı sürece kişisel bilgi olarak kabul edilmektedir.

 

 

Teknoloji ile toplanan bilgiler ( Cookie'ler vb)

 Cookie'ler ve diğer teknolojiler, web sitemizi, online hizmetlerimizi ve uygulamalarımızı kullandığınız zaman kişisel bilgilerinizi anımsamak için de kullanılmaktadır. Bu durumlarda amacımız, bodrum taze balık'taki deneyiminizi kolaylaştırmak ve kişiselleştirmektir. Sağladığımız hizmetler kapsamında üyenin internet deneyimini geliştirmek gibi çeşitli amaçlarla çerez (cookie) adı verilen teknik iletişim dosyaları (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) kullanmaktadır. Çerezler yardımıyla toplanan kişisel veriler, işbu metinde belirlenen amaçlarla İş ortakları ile paylaşılabilecektir. Bodrum taze balık.com web adresinden ve/veya tarayıcı ayarları aracılığı ile çerezlere ilişkin tercihlerini ayarlayabilir ve yönetebilirsiniz.

 

Web sitemiz, online servisleri, interaktif uygulamaları, e-posta mesajları ve reklamları "cookie"ler ve gibi diğer teknolojileri kullanabilmektedir. Bu teknolojiler, kullanıcı davranışını daha iyi anlamamıza yardımcı olup, insanların web sitemizin hangi bölümlerini ziyaret ettiklerini göstermekte, reklamların ve web aramalarının etkinliğini ölçmektedir. Cookie'ler ve diğer teknolojilerle toplanan bilgiler kişisel olmayan bilgiler olarak kabul edilmektedir.

 

Şirketimiz ve ortakları, mobil reklamcılık hizmetlerinde cookie ve diğer teknolojileri, verilen reklamı kaç kez gördüğünüzü kontrol etmek, ilginizi çeken reklamları yayınlamak ve reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanmaktadırlar.

 

Web sitemizde İnternet Protokolü (IP) adresleri, tarayıcı tipi ve lisanı, internet servis sağlayıcısı (ISP), referans ve çıkış sayfaları, işletim sistemi, tarih/zaman damgası ve tıklama verileri gibi bazı bilgiler otomatik olarak toplanmakta ve kaydedilmektedir.Bu bilgiler, trendleri anlamak ve analiz etmek, siteyi yönetmek, sitedeki kullanıcı davranışını öğrenmek ve bütün olarak kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgiler toplamak için kullanılmaktadır. Borum taze balık, bu bilgileri, pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanabilecektir. Bazı e-posta mesajlarımızda, bodrumtazebalik.com web sitesi üzerindeki içeriğe bağlanan link tıklama URL'leri kullanılmaktadır. Müşteriler bu URL'lerden birine tıkladıklarında, web sitemizdeki hedef sayfaya ulaşmadan önce ayrı bir web sunucusundan geçerler. Bu link tıklama verileri, belli konulara olan ilgiyi belirlemek ve müşteri iletişimimizin etkinliğini ölçmek amacıyla izlenmektedir. Bu şekilde izlenmek istemiyorsanız, e-posta mesajlarında gelen metin veya grafik linklerine tıklamamalısınız. Pixel tag'leri, kullanıcıların okuyabilecekleri bir formatta e-posta göndermemize olanak vermekte ve e-postanın açılıp açılmadığını bize göstermektedir. Bu bilgiler, müşterilerimize gönderilen mesajları azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılabilmektedir.

 

İş Ortakları ve Diğer Şahıslarla Paylaşım

Belli kişisel veya kişisel olmayan bilgileri, ürün ve hizmet sağlamak veya BODRUM TAZE BALIK'nın müşterilere yönelik pazarlama faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla BODRUM TAZE BALIK ile çalışan stratejik ortaklara BODRUM TAZE BALIK verebilmektedir. Kişisel bilgiler sadece ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve reklamlarımızı geliştirmek amacıyla ve Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikamızın kurallarına uygun olarak BODRUM TAZE BALIK tarafından yurtiçi ve yurtdışında paylaşılabilecektir. Toplu Kullanıcı bilgilerini isim ve soyisim bilgilerini içermeyecek şekilde iş ortakları (yatırımcıları dahil), basın gibi üçüncü şahıslar ile BODRUM TAZE BALIK paylaşabilir.

 

Şirketimiz, BODRUM TAZE BALIK’ya hizmet veren tedarikçi veya ifa yardımcılarından alınan hizmetin/ürünün kapsamına göre kişisel bilgilerinizi paylaşmamız gerekirse, bu hizmet sağlayıcılarla kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanması için gizlilik anlaşması dahilinde uygun güvenlik tedbirlerine sahip olmalarını zorunlu kılıp, kendi maksatları doğrultusunda sizin kişisel bilgilerinizi kullanmalarını veya diğerlerine kişisel bilgilerinizi ifşa etmelerini yasaklamaktadır.

 

Servis Sağlanan Diğer firmalar ve Güvenli Alışveriş

 Kişisel bilgileri, ürünlerin size teslimatını yapan, müşteri verilerini yöneten ve geliştiren ve müşteri hizmeti sağlayan servis sağlayıcı şirketlerle BODRUM TAZE BALIK paylaşabilmektedir. Bu kurum ve firmlar, bilgilerinizi korumakla yükümlüdür ve BODRUM TAZE BALIK'nın hizmet verdiği her yerde bulunabilirler.

 

Kredi kartı numaranız online kredi kartı uygulamamız tarafından şifrelenerek bankanıza iletilmekte ve üçüncü şahıslarla asla paylaşılmamaktadır.

 

Diğer Durumlar

 Ülkemizin içindeki kanun, hukuki süreç, davalar ve/veya halktan veya kamu yetkililerinden gelen talep ile BODRUM TAZE BALIK'un kişisel bilgilerinizi açıklaması gerekebilir. Ulusal güvenlik, kanunların uygulanması veya kamu için öneme sahip diğer konularda paylaşımın gerekli veya uygun olduğuna karar verildiğinde bilgileriniz açıklanabilecektir. Şirket devri, bir başka şirket ile birleşmesi ve/veya ünvan değişikliği hallerinde de bu koşullar geçerlidir.

 

Ürünlerimize ilişkin konum tabanlı servisler sağlamak amacıyla, BODRUM TAZE BALIK ve program ortakları, bilgisayarınızın veya cihazınızın gerçek zamanlı coğrafi konumu gibi hassas konum bilgilerini toplayıp, kullanıp ve paylaşabilmektedirler. Bu konum verileri sizi kişisel olarak tanımlamayacak bir şekilde isimsiz olarak toplanıp BODRUM TAZE BALIK ve iş ortakları tarafından konum tabanlı ürün ve hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

 

Sitemizde, diğer web siteleri, ürünleri, uygulamaları ve servislerinde, üçüncü şahıs web siteleri, ürünleri ve hizmetlerine ait linkler bulunabilir. Ürünlerimiz ve servislerimizle beraber üçüncü şahısların ürünleri veya servisleri kullanılabilmekte veya sunulabilmektedir. Konum verileri veya iletişim bilgileri gibi şeyleri içeren, üçüncü şahıslar tarafından toplanan bilgiler, üçüncü şahısların gizlilik politikalarına tabidirler. Üçüncü şahısların gizlilik uygulamalarını kendilerinden öğrenmenizi tavsiye ederiz.

 

Veri Güvenliği Politikamız hakkında Daha detaylı bilgi sahibi olmak için info@bodrumtazebalik.com veya 02164610016 telefon ile arayabilir ve Esenevler Mah. No:20/1 Ümraniye adresimize başvurabilirsiniz.

 

Şirketimiz, kişisel bilgilerinizi doğru, eksiksiz ve güncel bir şekilde saklamayı kolaylaştırmaktadır. Kanunen daha uzun bir saklama dönemi gerekmediği veya müsaade edilmediği sürece kişisel bilgileriniz bu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için kanunen geçerli olan süre kadar saklanmaktadır. Site adreslerimizden hesabınıza ulaşarak, iletişim bilgilerinizin ve tercihlerinizin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlayabilirsiniz. BODRUM TAZE BALIK kişisel bilgilerinizin, kaybolma, hırsızlık ve suiistimale, ayrıca yetkisiz erişim, paylaşım, değişiklik ve imhaya karşı korunması için idari, teknik ve fiziksel tedbirler dahil olmak üzere tüm önlemleri almaktadır.

 

Gizlilik Politikası veya diğer işlemlerimizle ilgili konusunda sorularınız varsa, bizimle info@bodrumtazebalik.com eposta adresi ve +90 538 331 71 37 telefon ile irtibat kurabilirsiniz.

 

20.01.2022

BODRUM TAZE BALIK

Sitemizde PayTR güvenli ödeme sistemi kullanılmaktadır.

güvenli öde.png
bankalar.jpg
bottom of page